Saltar a continguts

CORAL INFANTIL "NOVA CERVERA"

Navegació

Menú principal

Els nostres objectius

 

La Coral Infantil Nova Cervera té com a objectiu principal aconseguir que els infants i joves aprenguin a descobrir i gaudir del meravellós plaer de cantar junts.

El cant coral infantil és, a més de la pràctica del cant col·lectiu, un camí que educa en valors, crea hàbits i treballa competències, tot proporcionant una millor i una més àmplia educació integral de la persona. Per tant, nosaltres entenem la coral infantil com a instrument educatiu en hàbits i valors, que a la vegada esdevé un eix vertebrador de cohesió social.

No importa gens com siguin els cantaires ni les seves procedències ni diferències, sinó que el més important és que vénen a la coral infantil com una tria lliure (ja sigui seguint el suggeriment i/o recomanació d’amics, pares o mestres), i els aspectes a destacar seran per una banda el resultat musical/coral obtingut, i per l’altra el fet de sentir-se responsable de formar part d’un col·lectiu concret, amb tot el que això suposa.

Cantar en una coral exigeix esforç, solidaritat, respecte i motivació, perquè el caràcter lúdic del cant no exclou l’esforç individual necessari per aconseguir un bon resultat col·lectiu.

Juntament amb això, també volem posar en valor que el projecte de la Coral Infantil Nova Cervera esdevé viu en el marc de la nostra ciutat i la nostra comarca, Cervera i la Segarra, tot formant part activa de la xarxa d’entitats del nostre entorn, i participant habitualment en diversos esdeveniments culturals i festius que s’hi celebren.

Queda molt camí per assolir el repte del qual parlava el compositor suís Pierre Kaelin (1913-1995), “Cantar bé una cançó hauria de ser quelcom tan natural com caminar, dormir, estudiar, treballar…”. Tot i la seva dificultat, des de la Coral Infantil Nova Cervera seguirem treballant-hi per aconseguir-ho.

Coral Infantil Nova Cervera

 

 

El destacat compositor i director anglès John Rutter ens parla de la importància que la música i el cant coral tenen per a la humanitat en les actuals circumstàncies.


Articles, estudis i reportatges: